Sâm Bổ Lượng
Dry Plum, Lotus Seed, Longan Jelly
Nhãn Nhục
Dried Longan Drink
Chè 3 Màu
Mung Bean & Red Bean Light Syrup
Chè Đậu Đỏ
Red Bean with Coconut Milk
Sinh Tố Mang Cau
Soursop Smoothie
Sinh Tố Bơ
Avocado Smoothie
Sinh Tố Dâu
Strawberry Smoothie
Sinh Tố Mít
Jack Fruit Smoothie
Sinh Tố Thơm
Pineapple Smoothie
Sinh Tố Sầu Riêng
Durian Smoothie
Sinh Tố Rau Má Đậu Xanh
Bean & Pennyworth Leaf Smoothie
Sinh Tố Đậu Xanh Sầu Riêng
Mung Bean, Durian & Tapioca Smoothie
Nước Trái Cây Aloe Vera
Aloe Vera Dessert
Sương Sáo Đen & Dau Do
Black Jello With Coconut Milk
Cà Phê Đen Nóng hoặc Đá
French Coffee (Hot or Iced)
Cà Phê Sữa Nóng hoặc Đá
French Coffee with Condensed Milk(Hot or Iced)
đá Chanh, Chanh Muối Xí Muội
Iced Lemonade / Preseved Lemon / Preseved Pickle Plum
Soda Chanh Muối Xí Muội
Soda Lemonade / Preseved Lemon / Preseved Pickle Plum
Soda Sữa Hột Gà
Soda Egg Yolk with Condensed Milk
Sữa Đậu Nành
Soy Bean Milk
Nước Rau Má
Pennyworth Leaves Drink
Halo Halo
Thailand Style Dessert
Nước Ngọt
Coke, Sprite, Orange, Soda, Root Beer
Dừa Tươi
Young Coconut Juice
Thai Tea
Lemon Ice Tea
Trà Đá
Ice Tea (Jasmine Tea) Free Refill
Hot Pot of Tea
   
Home l Menus l About Us l Location l Contact Us
Copyright © Pho Rowland Restaurant 2008. All right reserved.